Okresní hospodářská komora HODONÍN

Občané, dluhy a jejich řešení

5. June 2018

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem: "Občané, dluhy a jejich řešení"

Termín semináře:

úterý - 5. 6. 2018 od 9:00 do 13:00 (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo konání:

školící místnost OHK – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová mapa>>>)

Přednášející:

Ing. Jana Jelínková, MBA, LL.M.

Členka Asociace insolvenčních správců, KSKŘI v ČR Praha č. 0963 a Komory správců majetku a likvidátorů Brno, jako poradce zapsána v Národním registru poradců. Specializuje se na vedení všech dostupných způsobů řešení úpadku (konkurs, oddlužení, reorganizace) firem i fyzických osob - podnikatelů, nepodnikatelů, likvidace společností z rozhodnutí soudu. Ekonomické služby a finanční poradenství. Poradenství v krizovém řízení a insolvenci.

Poplatek za seminář:

Členové HK ČR, města, obce, školy, NNO – 1000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Ostatní zájemci – 1500,- Kč (nejsme plátci DPH)

V ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, voda, blok s propiskou, popřípadě elektronický materiál od lektora po skončení semináře.

Obsah semináře:

  • Velká novela insolvenčního zákona.
  • Insolvenční právo 2018 a očekávané změny v roce 2019.
  • Dopady do praktického života dlužníků, jak občanů tak podnikajících osob, s ohledem i na problematiku přihlášek věřitelů a vymáhání dluhů.

 Platba:

  • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673 958 563/0300, variabilní symbol: 180605. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
  • Hotově v den konání semináře.

Kontaktní osoba:

Eliška Tvarogová, GSM: +420 775 610 535, stazista@ohkhodonin.cz