Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Novela zákoníku práce 2019"

5. June 2019

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem "Novela zákoníku práce 2019"

Termín semináře:

středa 5. 6. 2019 od 9:00 hodin do 13:30 - 14:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:

učebna OHK Hodonín - Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová cesta >>>)

Přednášející:

JUDr. Irena Valíčková, MBA

Advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzotů pro Wolters Kluwer, a.s.

JUDr. Adam Valíček, MBA

Advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady experů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzotů pro Wolters Kluwer, a.s.

- přednášející si vyhrazuje právo školení pouze za přítomnosti jednoho lektora

Poplatek na seminář:

Členové HK, města, obce, školy, NNO - 1.000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci - 2.000,- Kč (nejsme plátci DPH)

* v ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, voda, blok s propiskou, po skončení semináře elektronický materiál od lektora

Cíl semináře:

Seznámení účástníků s novelizací v roce 2019, která se dotkne nemalé části zákoníků práce. Výklad bude přizpůsoben aktuálnímu legislativnímu procesu.

Obsah semináře:

 • Zcela nová úprava dovolené a jejího výpočtu
 • Změny v doručování písemností
 • Změna výše minimální mzdy
 • Sdílené pracovní místo
 • Nové důležité osobní překážky v práci a jejich uplatňování v pracovních vztazích (otcovská poporodní péče)
 • Změny v poskytování pracovního volna neuvolněným členům zastupitelstev
 • Diskriminace zaměstnanců a nerovné zacházení
 • Hlavní změny při zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
 • Překážky v práci na straně zaměstnance a jejich vliv na pracovní dobu
 • Práce z domova a teleworking
 • Návrat zaměstnankyně z mateřské nebo rodičovské dovolené
 • Intenzita porušování povinností (kázně) a její vliv na možnost skončení pracovního poměru
 • Základní novinky v oblasti agenturního zaměstnávání

Platba:

 •  Převodním příkazem ČSOB, a. s. účet číslo: 673958563/0300, variabilní symbol: 190605. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
 • Hotově v den konání semináře

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info(at)ohkhodonin.cz

Zaujal Vás tento seminář? Neváhejte a přihlaste se ZDE >>>

Kapacita učebny omezena.