Okresní hospodářská komora HODONÍN

Novela Insolvenčního zákona od 1. 1. 2014 v návaznosti na NOZ + Exekuce na mzdu zaměstnance v roce 2014

3. March 2014

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář v rámci projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR Operační program Přeshraniční spolupráce SR - ČR

Novela Insolvenčního zákona od 1. 1. 2014 v návaznosti na NOZ + Exekuce na mzdu zaměstnance v roce 2014

Termín: pondělí 3. 3. 2014 od 9:00 do 13:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání: školící místnost OHK – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín  (příjezdová mapa)

Přednášející: 

Ing. Jana Jelínková, MBA, LL.M. - Insolvenční správce
JUDr. Ludmila Račická - Úřad práce

Cena:

Členové Hospodářské komory ČR, Veřejná správa, NNO – 500,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci – 1000,- Kč (Nejsme plátci DPH)

V ceně je zahrnuto: písemné i elektronické podklady od lektora, vynikající čerstvé bagety, káva, čaj, voda.

Program:

 • Nové podmínky v konkurzu
 • Nároky slovenských věřitelů v insolvenčních řízeních v ČR
 • Nové podmínky v oddlužení
 • Nové podmínky v SJM (Společné jmění manželů)
 • Srážky ze mzdy na základě zákona, uzavřených dohod a nařízených exekucí
 • Předpoklady a průběh exekuce srážkami ze mzdy
 • Zákonná výše srážek v roce 2014
 • Praktický výpočet nezabavitelné částky
 • Střety exekucí
 • Pořadí uspokojování běžných a přednostních pohledávek
 • Odpovědnost zaměstnavatele
 • Riziko žalob a pokut
 • Změna zaměstnavatele v průběhu prováděné exekuce
 • Srážky ze mzdy v průběhu insolvenčního řízení.
 • Představení aktualit v projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR
 • Otevřená diskuze přednášejícího s účastníky
 • Závěr

Platba:

 • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673958563/0300, variabilní symbol: 140303. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
 • Hotově v den konání semináře.

<<< Zaujal Vás tento seminář? Přihlásit se můžete ZDE >>>

Tento projekt je financován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj – „Společně bez hranic“

Kontakt: Tomáš Synek, GSM: 724 613 020, info(at)ohkhodonin.cz