Okresní hospodářská komora HODONÍN

Moderní firemní webové stránky

5. October 2018

Tento seminář Vám pomůže zorientovat se ve světě firemních webových stránek.

Všechny naše aktivity většinou směřují k tomu, aby si uživatelé přečetli informace na našem webu. Proto potřebujeme mít správné moderní webové stránky, z kterých nám nebudou utíkat zmatení uživatelé.

Na semináři si ukážeme jaké jsou dnes možnosti pro 80 % firemních webů. V rámci tohoto semináře obdržíte vypracovanou analýzu (cca 2 A4), kterou probereme i v rámci semináře. Dále si ukážeme k čemu je dobré Google Analytics.

Seminář je určen pro manažery malých a středních firem; pro podnikatele a majitele firem, pro marketingové pracovníky.

Termín semináře:

pátek – 5. 10. 2018 od 8:00 do 15:00

Místo konání:

školící místnost OHK – Svatoborská 591, 697 01 Kyjov (příjezdová mapa>>>)

Přednášející:

Ing. Leopold Podmolík

Ředitel vývoje a investic, lektor, tester.


Poplatek za seminář:

Členové HK ČR, školy, města, obce, NNO – 1 000,- Kč (cena vč. DPH)
Ostatní zájemci – 1 500,- Kč (cena vč. DPH)

Obsah semináře:

  • Úvod do digitální doby.
  • Open-source CMS vs řešení na míru.
  • SEO a proč ho nepodceňovat - Provedeme SEO na několika stránkách.
  • Jak si zkontrolovat svoje webové stránky - Rozebrání připravené analýzy současných webových stránek účastníků.
  • Google Analytics - Pokud máte přístup k Google Analytics, tak i rychlá analýza vašich dat, případně rozebrání ukázkových dat.
  • GDPR a webové stránky.

Platba:

  • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673 958 563/0300, variabilní symbol: 180920. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
  • Hotově v den konání semináře.

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.


Kontaktní osoba:

Eliška Tvarogová, GSM: 775 610 535, stazista@ohkhodonin.cz