Okresní hospodářská komora HODONÍN

Kurz účetnictví - základy

18. October 2018

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na 2 denní intenzivní kurz účetnictví pro začínající účetní.

Láká Vás práce v oboru účetnictví? Rádi byste se uplatnili v tomto oboru na trhu práce, ale potřebujete doplnit vzdělání? Anebo byste si rádi zopakovali účetnictví střední školy? Právě Vám je určen tento kurz účetnictví.

Termín kurzu:

čtvrtek 18. 10. a pátek 19.10. 2018 od 9:00 do 15:45 (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo konání:

školící místnost OHK – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová mapa>>>)

Přednášející:

Bc. Iva Klimovičová

Účetní a daňový specialista (absolvent VŠ oboru Zdaňování, praxe v účetnictví a daních 19 let).

Poplatek za kurz:

Členové HK ČR, školy, města, obce, NNO – 1 250,- Kč (cena vč. DPH)
Ostatní zájemci – 2 500,- Kč (cena vč. DPH)

Obsah kurzu:

  • Účetní zásady.
  • Tipy jak nechybovat v základních zákonitostech.
  • Sestavení rozvahy a otevření účetních knih u nově založené společnosti, otevření účetních knih v novém roce a vazby na úč. rok starý.
  • Příklady z praxe na majetek, zásoby, peníze – účtování na pokladně i bance, dodavatelsko – odběratelské účty (faktury, přijaté, vydané), kapitálové účty.
  • Účtování nákladů a výnosů až po sestavení výsledovky.
  • Vysvětlení principů a vazeb, které slouží pro kontrolu.
  • Dle časových možností probereme uzávěrkové a závěrkové práce + návod jak na přebírku či předání účetnictví.

Platba:

  • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673 958 563/0300, variabilní symbol: 181018. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za kurz vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
  • Hotově v den konání kurzu.

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

Kontaktní osoba:

Eliška Tvarogová, GSM: 775 610 535, stazista@ohkhodonin.cz