Okresní hospodářská komora HODONÍN

Jak se vyhnout nelegálnímu zaměstnávání "ŠVARC SYSTÉM"

16. October 2012

OHK Servisní, s.r.o. ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín si Vás dovolují pozvat na seminář "JAK SE VYHNOUT NELEGÁLNÍMU ZAMĚSTNÁVÁNÍ "ŠVARC SYSTÉM"

Pořadatel:

OHK Servisní, s.r.o. ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín

Termín semináře: úterý 16.10.2012 od 09:00 hodin (prezentace od 8:45 hodin)
Místo konání: školící místnost OHK - Hodonín, Kasárenská 4 (mapka)
Lektor: Jana Pilátová, dlouholetá odbornice v oblasti pracovního práva, externí konzultant OHK Hodonín

Komu je seminář určen

 • Mzdové účetní
 • personalisté a HR manažeři
 • vedoucí pracovníci
 • daňoví poradci
 • podnikatelé a majitelé firem
 • finanční manažeři

Obsah přednášky

 • Co se skrývá pod pojmem "Švarc systém"?
 • Nová definice závislé práce dle zákoníku práce a její vliv na tzv. Švarcsystém
 • Případy nelegálního zaměstnávání
 • Případy pouhého porušení povinností zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce
 • Sankce
 • Poskytování služeb drobnými podnikateli vs. Výkon práce zaměstnanci
 • Základní náležitosti smlouvy s OSVČ s přihlédnutím k eliminaci rizik plynoucích z možné nelegální práce
 • Postoj oblastních inspektorátů práce k problematice Švarcsystému
 • Dotazy

Cena:

Členské firmy, NNO, veřejná správa - 500,- Kč vč. DPH
Základní cena - 990,- Kč vč. DPH

Platba:

 • převodním příkazem: ČSOB, a.s. účet č. 217631380/0300, variabilní symbol: 121016. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na OHK Hodonín (email: info(at)ohkhodonin.cz) Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
 • hotově v den konání semináře
Vaši účast, potvrďte, prosím, elektronicky prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který naleznete níže pod tlačítkem "PŘIHLÁSIT SE NA AKCI"

 

Přihlásit se můžete také na níže uvedeném kontaktu:
Tomáš Synek, tel.: +420 518 610 621, GSM: 724 613 020, email: info(at)ohkhodonin.cz