Okresní hospodářská komora HODONÍN

Jak může firma využít digitální marketing?

V tomto semináři se dozvíte, jak se správně prezentovat na webu, jak využít obecně online reklamu, e-mail marketing, sociální sítě, PPC kampaně a řadu dalších možností digitální komunikace.

On-line digitální marketing je důležitý v jakémkoliv oboru podnikání. Objevte zákonitosti marketingu v digitálním prostředí a získejte inspiraci pro propagaci vlastních produktů či služeb na internetu. 

Součástí tohoto semináře bude vypracovaná analýza aktivit v digitálním světě (propagace).

Seminář je určen pro manažery malých a středních firem; pro podnikatele a majitele firem, pro marketingové pracovníky.

Termín semináře:

pátek – 5. 10. 2018 od 8:00 do 15:00

Místo konání:

školící místnost OHK – kasárenská 4, 695 01 Hodonín

Přednášející:

Ing. Leopold Podmolík

Ředitel vývoje a investic, lektor, tester.


Poplatek za seminář:

Členové HK ČR, školy, města, obce, NNO – 1 000,- Kč (cena vč. DPH)
Ostatní zájemci – 1 500,- Kč (cena vč. DPH)

Obsah semináře:

  • Úvod do kontextu dnešní digitální doby.
  • Základy SEM - SEO a PPC - Ukázka v aplikaci Google AdWords Express.
  • Jaký může být email marketing v 21. století s ukázkou v aplikaci MailChimp.
  • Jaké jsou dnes důležité sociální sítě pro firmy.
  • Probrání jednotlivých připravených analýz.
  • Seznámení se s STDC (See-Think-Do-Care) frameworku.
  • GDPR a digitální marketing.

Platba:

  • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673 958 563/0300, variabilní symbol: 181005. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
  • Hotově v den konání semináře.

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.


Kontaktní osoba:

Eliška Tvarogová, GSM: 775 610 535, stazista@ohkhodonin.cz