Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Ukončení daňového roku 2018 pro drobné podnikatele"

11. December 2018

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem "Ukončení daňového roku 2018 pro drobné podnikatele"

Termín semináře:

úterý – 11. 12. 2018 od 9:00 do 14:30 (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo konání:

školící místnost OHK – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová mapa>>>)

Přednášející:

Ing. Alexandra Ekrtová

Majitelka a jednatelka účetní firmy EKRTOVÁ, s. r. o., má za sebou více jak 15 let úspěšné praxe při vedení účetní, daňové evidence, DPH, mezd a agend spojených s touto problematikou. Lektorské činnosti se věnuje 12 let. Specializuje se zejména na rekvalifikační kurzy se zaměřením na mzdovou problematiku, daňovou evidenci a účetnictví. Velkých úspěchů dosahuje při lektorování podnikatelských záměrů, kde jsou spojeny výše uvedené obory s její pracovní zkušeností.

Poplatek za seminář:

Členové HK ČR, školy, města, obce, NNO – 1 000,- Kč (cena vč. DPH)
Ostatní zájemci – 1 500,- Kč (cena vč. DPH)

Obsah semináře:

1. ÚKONY SPOJENÉ S KONCEM ÚČETNÍHO ROKU VE VZTAHU:

 • K VLASTNÍ DAŇOVÉ EVIDENCI
 • K FINANČNÍMU ÚŘADU
 • K PŘÍSLUŠNÉ SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
 • K ZAMĚSTNANCŮM

2. ZPŮSOB ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB

 • UPLATNĚNÍ SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ
 • UPLATNĚNÍ PAUŠÁLNÍCH VÝDAJŮ
 • ZDANĚNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PŘÍJMŮ
 • ZDANĚNÍ PRONÁJMU

3. SILNIČNÍ DAŇ

 • KNIHA JÍZD, KDO VEDE, PROČ VEDE
 • CESTOVNÍ NÁHRADY
 • TERMÍNY PLATBY
 • SOUKROMÉ VOZIDLO V PODNIKÁNÍ

4. ZÁSOBY A DAŇOVÁ EVIDENCE

 • KDY JE NUTNOST EVIDENCE
 • PROČ JE NUTNOST EVIDENCE

Platba:

 • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673 958 563/0300, variabilní symbol: 181211. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
 • Hotově v den konání semináře.

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.


Kontaktní osoba:

Eliška Tvarogová, GSM: 775 610 535, stazista@ohkhodonin.cz