Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "GDPR - Ochrana osobních údajů"

GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnosti až od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

GDPR - Ochrana osobních údajů

Termín semináře:

úterý - 30. 1. 2018 od 9:00 do 13:00 (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo konání:

školící místnost OHK – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová mapa>>>)

<<<Ke dni 18. 1. 2018 je seminář již obsazen>>>

Přednášející:

Marek Chlup

Marek Chlup je bezpečnostní a IT konzultant, poradce systémů bezpečnosti informací IT Security, zavádění procesů v oblasti ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 20000 – 2, Zákon o kybernetické bezpečnosti. Poradenství a implementace GDPR. Interní auditing kybernetické bezpečnosti. Role DPO – Data Protection Officer. Dodavatel služeb pro RWE IT Czech a Innogy, Krajský úřad Vysočina, AEGON Pojišťovna, WOCO Vsetín a další

Poplatek za seminář:

Členové HK ČR, města, obce, školy, NNO – 1000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Ostatní zájemci – 1500,- Kč (nejsme plátci DPH)

V ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, voda, blok s propiskou, po skončení semináře elektronický materiál od lektora

Pro koho je seminář určen?

Kurz je vhodný pro řídící pracovníky, personalisty, podnikové právníky, auditory, IT manažery, bezpečnostní manažery a dále garanty služeb nakládajících s osobními údaji klientů/občanů.

Obsah semináře:

  • Základní právní rámec oblasti ochrany osobních údajů v EU.
  • Výklad připravované novelizace zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve světle probíhajících změn právních podmínek pro zpracování osobních dat.
  • Výklad základních podmínek pro zpracování osobních údajů v návaznosti na zvláštní právní přepisy a jejich novelizaci ve vazbě na Obecné nařízení nebo Směrnici 680/2016 a aktuální judikaturu v této oblasti.
  • Praktické příklady řešení častých otázek týkajících se povinností správce nebo zpracovatele při zpracování osobních údajů (právo na ochranu osobních údajů ve vztahu k právu na informace; používání sledovacích systémů; aplikovatelné právo při přenosu dat do jiných států apod.).
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

Platba:

  • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673 958 563/0300, variabilní symbol: 180130. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
  • Hotově v den konání semináře.

Kontaktní osoba:

Barbora Přikrylová, GSM: 775 613 535, stazista@ohkhodonin.cz