Okresní hospodářská komora HODONÍN

GDPR – Ochrana osobních údajů

29. May 2018

Díky velkému počtu zájemnců si Vás Okresní hospodářská komora Hodonín dovoluje srdečně pozvat na další seminář na téma GDPR – Ochrana osobních údajů

GDPR - Ochrana osobních údajů

Přednášející:

lektor ze společnosti BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661/4, Praha

Termín semináře:

úterý– 29. 5. 2018 od 9:00 do 13:00 (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo konání:

školící místnost OHK – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová mapa>>>)


Poplatek za seminář:

Členové HK ČR, školy, města, obce, NNO – 1 000,- Kč (cena vč. DPH)
Ostatní zájemci – 1 500,- Kč (cena vč. DPH)

Pro koho je seminář určen?

Kurz je vhodný pro řídící pracovníky, personalisty, podnikové právníky, auditory, IT manažery, bezpečnostní manažery a dále garanty služeb nakládajících s osobními údaji klientů/občanů.

Obsah semináře:

1.       Co jsou osobní údaje? Co jsou citlivé údaje?

2.       Základní pojmy aneb mluvme společnou řečí

3.       Které právní předpisy upravují ochranu osobních údajů?

4.       Zpracování osobních údajů - to je oč tu běží

5.       Kdy mohu osobní údaje zpracovávat?

6.       Řiďte se základními principy zpracování

7.       Na co mají subjekty údajů právo

8.       Důležité povinnosti správce a zpracovatele

9.       Pověřenec pro ochranu osobních údajů

10.   Bezpečnost osobních údajů

Platba:

  • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673 958 563/0300, variabilní symbol: 180529. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
  • Hotově v den konání semináře.

Kontaktní osoba:

Eliška Tvarogová, GSM: 775 610 535, stazista@ohkhodonin.cz