Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "KOMUNIKACE SE SPRÁVCEM DANĚ A OSTATNÍ ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI"

Jak řešit problémy s podáním kontrolního hlášení k DPH? Přemýšlíte, kdy a jak použít datovou schránku? Víte, kdy už musíte podávat jenom elektronicky? Jak přes internet zjistit stav daní a příslušenství? Co lze zařídit elektronicky na Obchodním rejstříku? Může elektronický podpis nahradit i úředně ověřený? Zajímá vás, co všechno se dá získat dálkově ze základních registrů? Nejen na tyto, ale i na řadu podobných otázek odpoví seminář OHK Hodonín

Seminář na téma "DPH pro začátečníky"

Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým se zaměřením především na tuzemská plnění, vysvětlení jednotlivých druhů zdanitelných plnění s vazbou na daňové přiznání, bude kladen důraz především na uskutečnění zdanitelných plnění a náležitosti daňových dokladů a také vyplňování kontrolního hlášení s vazbou na daňové přiznání.