Okresní hospodářská komora HODONÍN

DPH u obcí, měst i jiných neziskových subjektů

12. December 2017

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem: " DPH u obcí, měst i jiných neziskových subjektů"

DPH u obcí, měst i jiných neziskových subjektů

Termín semináře:

úterý - 12. 12. 2017 od 9:00 do 13:00 (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo konání:

školící místnost OHK – Svatoborská 591, 697 01 Kyjov (příjezdová mapa>>>)

Přednášející:

Ing. Olga Hochmannová

Ing. Olga Hochmannová je daňová poradkyně a specialistka na oblast DPH. Daní z přidané hodnoty se zabývá již od jejího zavedení v roce 1993, pracovala v daňové správě i na Ministerstvu Financí ČR. Od roku 2006 působí v soukromé sféře. Je členkou odborné sekce DPH při Komoře daňových poradců a zároveň zkušební komisařkou.

Poplatek za seminář:

Členové HK ČR, města, obce, školy, NNO – 1.000,- Kč (s DPH)

Ostatní zájemci – 1500,- Kč (s DPH)

V ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, voda, blok s propiskou, po skončení semináře elektronický materiál od lektora

 

Program semináře:

 • Aktuální informace k DPH, změny legislativy v r. 2017, nové metodické pokyny GFŘ
 • DPH a obce, města nebo neziskové subjekty, předmět DPH u obcí, rozlišení činností – výkony veřejné správy, ekonomické činnosti, činnosti, které jsou předmětem daně a které nejsou předmětem daně
 • Ekonomické činnosti zdanitelné a osvobozené od daně, sazby daně, činnosti osvobozené od daně
 • Souvislost činnosti a nároku na odpočet daně, krácený odpočet daně, poměrná část odpočtu daně, výpočet koeficientu – postupy při výpočtu, příklady, výpočty
 • Pravidla pro uplatňování odpočtu daně, opravy, úpravy a vyrovnání odpočtu daně
 • Vybrané části ZDPH a metodické informace GFŘ se zvláštnostmi pro obce, města, neziskové subjekty
 • Režim přenesení daňové povinnosti,
 • Kontrolní hlášení, sankce za porušení povinností, prominutí sankce
 • Podstatné změny ZDPH v r. 2017 – kontrolní hlášení – lhůty a sankce, režim přenesení daňové povinnosti, DPH z manka, nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba, ručení za daň

Platba:

 • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 217631380/0300, variabilní symbol: 171212. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
 • Hotově v den konání semináře

Přihlašte se ZDE>>>

Kontaktní osoba:

Barbora Přikrylová, GSM: +420 773 168 603, stazista(at)ohkhodonin.cz