Okresní hospodářská komora HODONÍN

Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2014

23. April 2014

Seminář představuje průřez celým zákonem a upozorní na zásadní změny a výkladové problémy. Nepropásněte svoji šanci a přijďte na náš seminář.

Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2014

Předmětem tohoto semináře je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění 2014. Od 1. 1. 2014 zákon o DP prochází rozsáhlou novelizací, a to jak v oblasti fyzických, tak i právnických osob. Jedná se především o důsledky a dopady nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Tento seminář proto představuje průřez celým zákonem a upozornění na zásadní změny a výkladové problémy.

Termín semináře: středa 23. 4. 2014 od 9:00 do 13:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání: školící místnost OHK – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová mapa)

Lektor: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně.

Cena:

Členové HK ČR, Veřejná správa, NNO – 1000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci – 1500,- Kč (Nejsme plátci DPH)

Pár slov o lektorovi…

Ing. Jiří Klíma jako daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a dalších podobných plateb. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je členem představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně.

Jaký bude obsah semináře?

  • Kurzové rozdíly, účetní a daňový režim
  • Změny v osvobození u fyzických a právnických osob
  • Odměny statutárních orgánů, souběh funkcí v roce 2014
  • Autorské honoráře – nová úprava zdanění
  • Hmotný majetek – stavby, nové pojmy, nová úprava
  • Změny v odčitatelných položkách od základu daně
  • Diskuze

Platba:

  • Převodním příkazem ČSOB, a.s., účet č. 673958563/0300, variabilní symbol: 140423. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
  • Hotově v den konání semináře

Zaujal Vás tento seminář? Neváhejte a přihlaste se ZDE >>>

<<< Kapacita učebny omezena >>>

Kontakt:

Tomáš Synek, GSM: 724 613 020, info(at)ohkhodonin.cz