Okresní hospodářská komora HODONÍN

Daň z přidané hodnoty 2014 – aktuálně

3. April 2014

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář "Daň z přidané hodnoty 2014 - aktuálně". Lektorem tohoto semináře bude vynikající daňový poradce Ing. Jiří Klíma.

Seminář je plně obsazen!!!

Kapacita semináře "Daň z přidané hodnoty 2014 - aktuálně" je již zcela obsazen. Jsme potěšeni Vaším zájmem :-) Děkujeme...

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář v rámci projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR
Operační program Přeshraniční spolupráce SR - ČR

Daň z přidané hodnoty 2014 – aktuálně

Daň z přidané hodnoty prošla k 1. 1. 2014 podstatnými změnami, jednak v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva, jednak a především v oblasti tuzemských plnění. Cílem tohoto jednodenního semináře je proto podrobný rozbor aktuálních problematických ustanovení zákona o DPH a ukázka řady praktických důsledků pro podnikatelské subjekty. Seminář je tematicky zaměřen jak na tuzemská, tak unijní a zahraniční plnění.

Termín: čtvrtek 3. 4. 2014 od 9:00 do 13:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání: školící místnost OHK – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová mapa)

Lektor: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně.

Cena:

Členové HK ČR, veřejná správa, NNO - 1000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci - 1500,- Kč (nejsme plátci DPH)

Pár slov o lektorovi…

Ing. Jiří Klíma jako daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a dalších podobných plateb. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je členem představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně.

Jaký bude obsah jednodenního semináře?

 • Změny v osvobozených plněních, pozemky, stavby
 • Nové pojmy v DPH, vazby na nový občanský zákoník
 • Ručení za daň, platby na nezveřejněný účet
 • Změny v DUZP.
 • DPH u stavebních a montážních prací.
 • Opravné doklady
 • Sazby daně
 • Dodání a pořízení zboží ve vztahu k EU (Slovenská republika)
 • Představení aktualit v projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR - ČR
 • Otevřená diskuze přednášejícího s účastníky
 • Závěr

Platba:

 • Převodním příkazem ČSOB, a.s., účet č. 673958563/0300, variabilní symbol: 140403. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
 • Hotově v den konání semináře

Tento projekt je financován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj - "Společně bez hranic"

Kontakt:

Tomáš Synek, GSM: 724 613 020, info(at)ohkhodonin.cz