Okresní hospodářská komora HODONÍN

Pozvánka na shromáždění delegátů OHK Hodonín

9. November 2017

Dovolujeme si pozvat zástupce členských firem OHK Hodonín na shromáždění delegátů („valnou hromadu“) Okresní hospodářské komory Hodonín.

Termín:

 čtvrtek - 9. 11. 2017 od 15:30 hodin

Místo konání:

učebna OHK Hodonín, Svatoborská 591, 697 01 Kjov

Program:

15:00    - 15:30  (prezence)

1.) Zahájení

2.) Volby orgánů shromáždění
- skrutátorů, zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové, návrhové komise

3.) Zpráva představenstva o činnosti za uplynulé období

-          zpráva o činnosti
-          zpráva o hospodaření
-          schválení účetní závěrky


4.) Zpráva dozorčí rady o činnosti za uplynulé období

5.) Návrh finančního plánu na rok 2018

6.) Návrh a volba delegátů na sněm HK ČR na rok 2018

7.) Návrh a volba delegátů na valnou hromadu KHK JMK na roky 2017 - 2018

8.) Valná hromada OHK servisní, s.r.o.

9.) Diskuze

10.) Přijetí usnesení

11.) Závěr

Těšíme se na setkání s Vámi, s pozdravem

Ing. Luděk Šebesta

předseda představenstva

Přihlásit se můžete ZDE>>>