Okresní hospodářská komora HODONÍN

Pozvánka na workshop

1. February 2012

Hlavní preshraniční partner projeku Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ŠR - SOPK Trnava - si Vás dovoluje pozvat na workshop - LEADERSHIP – modelová hodina

   

Predmet seminára:

LEADERSHIPmodelová hodina

Dátum konania:      

8. 2.  2012 o 10.00 hod.

Miesto konania:

Zasadacia miestnosť TT RK SOPK, Trhová 2, Trnava (bývalá budova Tatraskla).

Zameranie:

Cieľom modelovej hodiny je odhaliť tajomstvo úspešnej transformácie  organizácie na dlhodobo efektívnu spoločnosť, oboznámiť s podstatou  transformačného vedenia ľudí a poukázať na to, že práve transformačné vedenie je alfou a omegou efektívne fungujúcej organizácie.

Cieľová skupina:

manažéri, lídri, tréneri, lektori, kouči, pracovníci zodpovední za vzdelávanie v organizáciách, HR specialists

Hlavné témy:                 

·      Leadership pre organizácie 21. storočia

·      Čo robí lídra dobrým lídrom?

·      Lídrikto tie zázračné bytosti?

·      Úspešná organizácia

Lektor:

                                                  PhDr. Zuzana ČMELÍKOVÁ, PhD.

(mobil: 0907684817, zcmelikova(at)better-future.eu)

Better Future s.r.o., SNP 325/38, 962 31 Sliač

www.better-future.eu, www.bytlepsimsada.sk

Lektorka je absolventka Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, zúčastnila sa zahraničných stáží v U.S.A. na University od Richmond v Richmonde, University of Viriginia v Charletosville a internship v Ukrop’s Super Markets Inc. v Richmonde. Pracovala na Katedre etiky a aplikovanej etiky FHV UMB ako odborná asistentka. Dva roky pôsobila v Belgicku, kde sa venovala štúdiu organizačného leadershipu a organizačným tréningom.

Vložné:

ZDARMA (obmedzený počet miest)       

Organizačný

garant:

Ing. Eva Tománková

Tel: 033 55 12 588 (Fax. 033 55 12 603)

E-mail: tomankova@sopk.sk

Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie