Okresní hospodářská komora HODONÍN

Pozvánka na kooperačné stretnutie firiem

21. May 2012

Hlavní přeshraniční partner projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR - Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na kkooperačné stretnutie firiem.

Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na kooperačné stretnutie firiem, ktoré sa uskutoční 30. mája 2012 o 13.45 hod vo firme PSA Peugeot Citroen

Cieľom kooperačného stretnutia bude podpora dodavateľsko odberateľských vzťahov prostredníctvom návštevy a prezentácie firmy PSA Peugeot Citroen Trnava, kde budú mať malé a stredné firmy možnosť sa detailne oboznámiť s výrobným programom a budú mať príležitosť založiť nové obchodné vzťahy.   

Kooperačné stretnutie je tiež možnosťou na neformálne bilaterálne rokovania medzi zúčastnenými firmami.

Toto kooperačné stretnutie sa uskutočňuje v rámci projektu „Inovácie a medzinárodný  obchod (IMO) v SR a ČR“  Operačný program Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, ktorý realizuje Trnavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodnou a hospodárskou komorou Hodonín

Účasť je bezplatná.  

Program

   stretnutie účastníkov pred firmou PSA Peugeot Citroen Trnava

-       registrácia účastníkov

-       privítanie účastníkov predstaviteľom firmy  PSA Peugeot Citroen Trnava

-       video prezentácia firmy  PSA Peugeot Citroen Trnava

-       prehliadka výrobného závodu a jednotlivých výrobných hál (lisovňa, montážna hala...)

-       diskusia medzi firmami o nových  dodávateľsko odberateľských vzťahoch

-       ukončenie

Vašu účasť prosím nahlásiť na  : Trnavská RK SOPK, Ing. Eva Tománková, tel 033 5512 588, fax 033 5512603 e-mail : tomankova@sopk.sk