Okresní hospodářská komora HODONÍN

POZVÁNKA NA CELODENNÉ SEMINÁRE

12. March 2012

Hlavní přeshraniční partner projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR - Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na celodenné semináre.

                                        Pozvánka na celodenné semináre

Téma seminárov a dátum konania:

• Základy účtovníctva,  22.3.2012 o 9.00 hod.
• Kalkulácia nákladov a tvorba cien, 29.3.2012 o 9.00 hod.
• Podnikateľské  ciele a pomerové ukazovatele, 19.4.2012 o 9.00 hod.
• Obchodné právo,  26.4.2012 o 9.00 hod.

Miesto konania: zasadacia miestnosť TT RK SOPK Trhová 2, Trnava (bývalá budova Tatraskla ).

Cieľ seminárov: jednoduchou formou za pomoci prípadových štúdií vzdelať  účastníkov v oblasti podnikovej ekonomiky, tak aby si osvojili základné pojmy a pochopili ekonomické súvislosti a vzťahy.

Účastníci : personálni riaditelia, majitelia firiem, neekonómovia, manažéri

Prednášajúci : certifikovaní lektori na dané témy  

Cena: Bezplatne!

Poznámka: K dispozícii bude študijná literatúra. Počas seminárov bude poskytnuté občerstvenie.   

Dôležité: Odporúča sa, aby účastníci, ktorí sa prihlásia na niektorý z daných seminárov absolvovali aj ostatné semináre (semináre na seba nepriamo nadväzujú).    

Kontakt: Ing. Eva Tománková, e-mail tomankova(at)sopk.sk