Okresní hospodářská komora HODONÍN

Kooperačné stretnutie firiem

10. February 2012

Hlavní přeshraniční partner projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR - Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na kooperačné stretnutie firiem, ktoré sa uskutoční 28.2.2012 o 14:00 hod. v Malej synagóge Haulikova č. 3 Trnava.

        

Cieľom kooperačného stretnutia bude podpora dodavateľsko odberateľských vzťahov prostredníctvom prezentácie veľkej firmy (veľkých firiem) Trnavského regionu, kde budú mať malé a stredné firmy príležitosť stať sa ich možnými obchodnými partnermi.   

Kooperačné stretnutie je tiež možnosťou na neformálne bilaterálne rokovania zúčastnených  firiem.

Toto kooperačné stretnutie sa uskutočňuje v rámci projektu „Inovácie a medzinárodný  obchod (IMO) v SR a ČR“  Operačný program Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, ktorý realizuje Trnavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodnou a hospodárskou komorou Hodonín

Účasť je bezplatná.  

Program

14:00 – registrácia účastníkov

14:15 – otvorenie kooperačného stretnutia – Ing. Tománková, poverená vedením TTRKSOPK

14:20 – prezentácia firmy VUJE, a.s. Trnava prezentácia požiadaviek, hľadanie nových dodávateľov,.......

14:50 - prezentácia firmy Agrofinal, s.r.o. Hlohovec prezentácia požiadaviek, hľadanie nových dodávateľov,..........

15:20 – diskusia medzi firmami o novych  dodávateľsko odberateľských vzťahoch

15:40 – občerstvenie

16:00 - ukončenie

Vašu účasť prosím nahlásiť na  : Trnavská RK SOPK, Ing. Eva Tománková 033 5512 588, fax 033 5512603 e-mail : tomankova(at)sopk.sk

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou