Okresní hospodářská komora HODONÍN

Pozvánka na seminár "Trh práce - školy"

1. October 2013

Trnavská regionálna komora si Vás dovoluje pozvat na seminář "Trh práce - školy". Seminář se uskuteční v rámci projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR.

Dátum konanie: 17. 10. 2013 o 10:00 hod.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť TT RK SOPK, Trhová 2, Trnava (bývalá budova Tatraskla)

Téma seminára: Trh práce - školy

Cieľ seminára: Cieľom seminára je diskusia o zosúladení potrieb trhu práce a školského vzdelávania, požiadavky firiem a ponuky škol, riešenie potrieb praxe a celoživotné vzdelávanie zamestnancov, diskusia o zavádzaní duálneho vzdelávanie a možnosti zakladania pilotných centier pre jednotlivé štúdijné odbory, ktoré sú potrebné z pohľadu podnikateľov.

Prednášajúci: Ing. Jaroslav Holeček predseda výboru SOPK pre vzdelávanie a predseda Združenia automobilového priemyslu SR

Účasť: bezplatne

Počas odborného seminára bude poskytnuté malé občerstvenie

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie