Okresní hospodářská komora HODONÍN

Pozvánka na pravidelné školení bezpečnosti práce ve výškách

10. December 2010

Střední odborné učiliště Kyjov si Vás opět po roce dovoluje pozvat na pravidelné školení bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

POZVÁNKA NA PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE VE VÝŠKÁCH
+ novinky v oblasti osobního a kolektivného jištění proti pádu

Datum konání: Úterý 11.1.2011
Místo konání: SOU Kyjov, za Humny 29 (vedle prodejny Raab Karcher)

Jednodenní školení bezpečnosti práce dle zákona č. 262/2006 Sb.  (zákoník práce - par. 101 - 108) a zákona 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a NV č. 362/2005 Sb. v souladu se směrnicí Evropského parlamentu č. 2001/45/ES, platné v zemích EU, se zaměřením na odbornou způsobilost pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, včetně vystavení dokladu o absolvování pro případnou kontrolu Oblastním inspektorátem práce (platnost školení je 1 rok !).
Seznámení s nejčastějšími případy úrazů, vyskytujícími se ve Vaší profesi a jak jim předejít
Důležité - způsoby evakuace a záchrany po zachyceném pádu pracovníka !!! - Buďte připraveni, ne překvapeni!!!
A jako vždy: prezentace novinek v oblasti zajišťovacích prostředků pro práce ve výškách, nové typy zajišťovacích souprav pro klempíře a pokrývače, kotvící body, pracovní kotvící a polohovací smyčky, apod. Nabídka pracovní, bezpečnostní obuvi pro všechny profese.

Organizace školení

  • 08:00 - 08:30 - prezentace účastníků
  • 08:30 - 12:30 - školení BP a ochrana zdraví se zaměřením na práce ve výškách, použití OOPP, evakuace
  • 12:30 - 13:00 - oběd
  • 13:00 - 15:00 - kontrolní text, vyhodnocení školení, vydání osvědčení o jeho absolvování, diskuse

Využijte příležitosti  k doplnění své odborné způsobilosti, nutné k provádění Vaší profese, seznamte se s možnostmi zajištěni bezpečné práce ve výškách, proškolte sebe a své zaměstnance a vezměte s sebou i své kolegy, kteří nedostali tutu pozvánku! Kdy jindy, když ne teď!

Příloha - Pozvánka s přihláškou

Více informací naleznete zde