Okresní hospodářská komora HODONÍN

Pozvánka na odborný seminář

8. April 2011

"Nedostatek absolventů řemesel v JMK a průběžné vyhodnocení stipendijního programu Rady JMK k podpoře nedostatkových oborů vzdělání“

Pozvánka na odborný seminář

Termín: 14. dubna 2011, od 9:00 do 11:00 hodin
Místo konání: Učebna MPV, Kyjov, za Humny 3303/24

Program:

  • Zahájení semináře (Ing. Zdeněk Lukeš)
  • Informace o projektu přeshraniční spolupráce "Podpora řemesel a výměna zkušeností v odborném vzdělávání" (Ing. Pavel Domes)
  • Informace o projektu OHK Hodonín na podporu technických oborů Job4tech OP VK (Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín)
  • Nedostatek absolventů řemesel, předpokládaný vývoj a opatření v JMK. Stipendijní program Rady JMK k podpoře nedostatkových oborů vzdělávání. (Ing. Zdeněk Škromach, senátor, místopředseda Senátu PČR, Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc, místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, Mgr. Jiří Janda, předseda Výboru zastupitelstva Jihomoravského kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, RNDr. Vladimír Šťáva, ředitel ÚP Hodonín, zástupci hospodářských komor z České a Slovenské republiky, Ing. Josef Ilčík, Ph. D. ředitel SOŠ Stavebné Žilina, Ing. Zdeněk Lukeš, ředitel SOU Kyjov)
  • Diskuse přítomných
  • Závěr semináře
  • Prohlídka MPV, Kyjov, Za Humny a prohlídka soutěže odborných dovedností.

Příloha - Pozvánka na odborný seminář

Více informací naleznete zde.