Okresní hospodářská komora HODONÍN

Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí

26. August 2014

Krajský úřad Jihomoravského kraje Vás srdečně zve na konferenci v projektu „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“, která je zaměřena na metody a trendy ve vzdělávání nadaných žáků.

Otázky, jak vyhledá­vat a identifikovat nadané děti a jak rozvíjet jejich talent a zájem o určitý obor, jsou velmi důležitým tématem, a to zvláště tam, kde se společnost rozhodla orientovat na rozvoj založený na znalostní ekonomice. Jihomoravský kraj je právě takovým regionem a pod­poru nadaných žáků má dlouhodobě jako jednu ze svých priorit.

Termín konference: 11. září 2014 od 11:00 do 17:00 hodin

Místo konání: Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová 41a, Brno

Program konference:

 • 11:00 - 11:10   Přivítání, úvodní slovo

 • 11:10 - 11:30   Nikola Janíková a Hana Stýblová
  Představení projektu "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí"

 • 11:30 - 11:50   Hana Lipovská
  studentka Ekonomicko-správní fakulty MU
  V kůži nadaného studenta v České republice

 • 11:50 - 12:10   Jakub Bahyl
  student Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
  V kůži nadaného studenta na Slovensku

 • 12:15 - 13:00   Oběd

 • 13:00 - 16:00   Odborné tématické sekce
  účastníci si předem zvolí jedno téma a lektora, ke kterému se nahlásí

  Doc. PaeDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
  PdF OU v Ostravě, Gymnázium M. Koperníka Bílovec, PdF MU
  Specifika práce s nadanými studenty v teorii a praxi

  Mgr. Viola Kúdelová
  Soukromá základní škola BESST, Trnava
  Specifika práce s nadamými studenty ve slovenské praxi

  Mgr. Zuzana Murínová a Mgr. Dana Kapitulčínová
  Základní škola s mateřskou školou, Ulice sv. Gorazda, Žilina
  Výuka v talentových třídách

  MgA. Kateřina Chalupníková
  Lektorka prezentačních dovedností, Court of Moravia
  Workshop prezentačních dovedností - jak zaujmout nadané studenty?

  Mgr. Lenka Ondráčková
  EDUPRAXE s.r.o.
  Práce s diferencovanou třídou

  Mgr. Vladimíra Houšťová
  Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav
  Jak poznat nadaného žáka a jak s ním dále pracovat

 • 16:00 - 16:45   Společná diskuze o tématech odpoledních sekcí

 • 16:45 - 17:00   Zakončení konference

Medailonky jednotlivých lektorů a bližší informace o tématech odpoledních sekcí najdete na stránkách www.talentove.eu. V případě zájmu o účast na konferenci se prosím na těchto stránkách zaregistrujte. Odborné sekce jsou kapacitně omezeny, prosíme Vás proto o pochopení, pokud bude Vaše preferované téma již plně obsazeno. Změna programu vyhrazena.

V případě dalších dotazů nebo připomínek prosím kontaktujte Mgr. Nikolu Janíkovou, tel.: +420 541 651 319, e-mail: janikova.nikola(at)kr-jihomoravsky.cz