Okresní hospodářská komora HODONÍN

Podnikanie v SRN

10. September 2013

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na konzultačný deň v rámci projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR

   

Datum a čas: 7. 10. 2013 od 9.30 hod. - 13.30 hod. (individuálne konzultácie popoludní)

Miesto: Školiaca miestnosť SOPK na 3. poschodí (č. 324), Trhová 2, 917 01 Trnava

Téma:

  • Právne prostredia v SRN
  • Obchodné právo v SRN
  • Pracovné povolenia v SRN, vysielanie zamestnancov, komunikácia s úradmi
  • Príprava zmlúv s obchodnými partnermi
  • Súdne konanie, výkon rozsudku, mimosúdne dohody
  • Konkurzné konanie
  • Vymáhanie pohľadávok

Lektor:

Marcella Pawelka - Advokátska kancelária Marcella Pawelka bola založená v roku 1993 a pôsobí vo Frankfurte nad Mohanom, významnom nemeckom hospodárskom centre. Ponúka kompetentné poradenstvo vo všetkých oblastiach práva so zameraním na medzinárodné, súkromné, hospodárske a obchodné právo na národnej a medzinárodnej úrovni.

Organizačný garant:

Ing. Eva Tománková, tel.: 033/55 12 588, Fax: 033/55 12 603, E-mail: eva.tomankova(at)sopk.sk

Účasť na konzultačnom dni je bezplatná

Pozvánku s přihláškou naleznete ZDE >>>