Okresní hospodářská komora HODONÍN

Zvyšování společenské hodnoty lesů

30. May 2013

Chtěli byste zvýšit bezpečnost návštěvníků lesů? Nebo začít s rekonstrukcí stezek pro turisty? OHK Servisní, s.r.o. Vám nabízí získat dotaci na zvyšování společenské hodnoty lesů.

Můžete získat dotaci na projekty v oblasti:

 • Posílení rekreační funkce lesů
  značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení cyklostezek, zřizování herních a naučných prvků, popis informací o místně významných přírodních prvcích, apod..
 • Usměrňování návštěvnosti lesů
  zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, apod..
 • Bezpečnost návštěvníků lesů
  výstavba mostků, lávek, zábradlí, stupňů, apod.,
 • Údržba lesního prostředí
  zařízení k odkládání odpadků apod.
 • ... a další projekty přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů

Kdy: od 19. 6. do 2. 7. 2013

Pro koho:

 • Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa,
 • Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • Bodové zvýhodnění soukromých vlastníků, obcí, sdružení obcí a subjektů vlastněných obcemi.

Výše dotace

 • Až 100% výdajů projektu
 • Projekty od 10 tis. Kč až do 2 mil. Kč.

Kontakt: Bc. Petr Navrátil, e-mail: petr.navratil(at)ohkservisni.cz, mobil: 724 103 466

www.ohkservisni.cz

Více informací o nových výzvách naleznete ZDE >>>