Okresní hospodářská komora HODONÍN

Zaměstnavatelé mohou opět žádat o příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců

6. November 2017

Od středy 1. 11. 2017 mohou zaměstnavatelé opět žádat o příspěvek v rámci III. výzvy v projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II).

Projekt POVEZ II realizuje Úřad práce ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, a to v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich.

Příjem žádostí o příspěvky bude probíhat elektronicky prostřednictvím webové aplikace a formou kolových výzev se stanovenou výší alokace. Aplikace je dostupná na webové stránce http://povez.uradprace.cz. Žadatel může v aktuální kolové výzvě odeslat maximálně 5 žádostí v rámci celé České republiky. Úřad práce ČR má v rámci III. Výzvy k dispozici celkem 1,5 mld. . Po vyčerpání této částky příjem žádostí ukončí.

V rámci projektu POVEZ II podpoří ÚP ČR akreditované i neakreditované kurzy a odbornou jazykovou výuku v minimálním rozsahu 40 hodin na jednoho účastníka. Do vzdělávacích kurzů v rámci aktuální kolové výzvy mohou být zařazeny osoby, které dosud nebyly v projektu podpořeny, nebo lidé, kteří od začátku projektu absolvovali vzdělávání v součtu kratší než 40 hodin. Ve výjimečných případech je možné podpořit zájemce i v rozsahu nad 40 hodin. Takové rozhodnutí je pak plně v kompetenci příslušného pracoviště Úřadu práce ČR. Při posuzování žádostí ÚP ČR zohledňuje, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce nebo zda bude mít vzdělávání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Příspěvek na vzdělávací aktivitu může dosáhnout až 85 % skutečně vynaložených nákladů.

Celý článek naleznete ZDE>>>

Zdroj: Businessinfo.cz