Okresní hospodářská komora HODONÍN

Zahraniční stáže studentů regionálních SOŠ

6. October 2017

Kyjovsko, Hodonínsko OHK servisní, s.r.o., která je dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín, úspěšně dovršila realizaci ročního projektu zahraničních odborných stáží vzdělávacího programu Erasmus+ pro studenty středních škol.

Tento projekt byl financován Evropskou Unií a během měsíční praxe umožnil 25 studentům poznat pracovní život v italském Římě či Florencii nebo ve španělské Valencii a Granadě.

Zapojili se do něj studenti Integrované střední školy Hodonín, Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín, Střední odborné školy Emila Holuba, s.r.o. a Střední školy automobilní v Kyjově. Žáci získali především příležitost pracovat pod dohledem odborníků v podnicích, které svým zaměřením odpovídají jejich studijním oborům jako mechanik seřizovač, truhlář, grafický design, kuchař-číšník, elektrikář, stavebnictví, užitá malba, veterinářství a autotronik.

Účastníci praxí poznali nové pracovní postupy, osvojili si důležité pracovní návyky a zdokonalili své jazykové a komunikační schopnosti v angličtině, italštině a španělštině.

Odborné pracovní stáže byli studentům cennou životní zkušeností, která prohloubila jejich odborné i jazykové dovednosti a posílila u nich sebedůvěru, samostatnost, adaptabilitu i týmovou spolupráci.