Okresní hospodářská komora HODONÍN

Zahraniční odborné stáže pro studenty SŠ

3. July 2014

Konec školního roku je tady, a s ním skončily i poslední zahraniční odborné stáže. V červnu absolvovalo stáž celkem 14 studentů středních škol z celého Jihomoravského kraje. Studenti získali odborné dovednosti v italské Florencii, německém Detmoldu a španělské Granadě.

Stáže se mohly uskutečnit díky projektům „Odborná gastronomická praxe pro studenty v zemích EU“ a „Zdokonalujeme své odborné a technické znalosti v zahraničí." Oba projekty jsou realizovány za finanční podpory programu Leonardo da Vinci – mobility IVT. „Jde nejen o skvělou příležitost jak získat pracovní a odborné zkušenosti, ale žáci si mohou vyzkoušet cizí jazyky a reálný život v zahraničí bez rodičů a učitelů. Život stážistů tak nabere velkou dynamiku po všech stranách. Máme zkušenosti, že jejich uplatnitelnost na trhu práce se rapidně zvyšuje nejen na úrovni regionu, v němž žijí, ale o absolventy stáží je velký zájem i mimo hranice ČR.“, uvádí ředitel OHK Hodonín Michal Švagerka.

Červnových stáží se zúčastnily čtyři studentky Integrované střední školy Slavkov u Brna z oboru hotelnictví, které dostaly možnost strávit 4 týdny intenzivní odbornou praxí ve 4hvězdičkovém mezinárodním hotelu Golden Tulip Mirage ve Florencii. Děvčata si vyzkoušela například obsluhu na rautech, přípravu místních specialit, snídaní, praktický chod kuchyně a jako zlatý hřeb pro ně vedení přichystalo barmanský kurz přípravy pravé italské kávy.

Dalším oborem, který nás ve Florencii reprezentoval, byl oční optik a grafický design. Dva žáci Střední a vyšší odborné zdravotní školy Brno ul. Merhautova (SZŠ a VOŠ Brno) se měli možnost v tradiční florentské optice seznámit s výrobou očních protéz včetně finální úpravy, která si nic nezadala s výtvarným uměním. „Zajímavé pro nás například bylo, že oční žilky se na protézu vytváří pomocí červené bavlnky, která je následně zatřena lakem.“, uvedl jeden ze stážistů Michal Wünsch.

Poslední skupinu tvořily dvě studentky Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín (SŠPU Hodonín), které měly unikátní příležitost pracovat ve špičkovém mezinárodním grafickém studiu Florentino vydávající týdeník pro Američany žijící ve Florencii. „Ze stáže jsme strašně moc nadšené, vůbec se nám nechtělo domů. Doufáme, že se budeme moci za kolegy z Florentina ještě někdy podívat. Všichni jsou to nejen velcí profesionálové, ale také skvělí lidé, kteří nás strašně moc naučili.“, podělily se o své dojmy studentky Aneta Garčicová a Lenka Rusňáková.

Souběžně s italskými stážemi proběhly ještě stáže v německém Detmoldu, které se zúčastnily dvě studentky oboru oční optik ze SZŠ a VOŠ Brno a stáže ve španělské Granadě, které zúčastnili čtyři studenti SŠPU Hodonín v oboru stavebnictví. „I z těchto stáží máme zatím pozitivní ohlasy od všech účastníků, nyní chystáme závěrečné vyhodnocení a vyúčtování. Nervózně také očekáváme, zda budeme úspěšní a budeme moci ve stážích pokračovat i v následujícím školním roce“, uvedl na závěr Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín, který je zároveň projektovým manažerem jednoho z projektů.

Zpracoval: Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín, manažer projektu
V Hodoníně, 1. července 2014

Informace o projektech Leonardo da Vinci realizovaných OHK Hodonín:

V rámci obou projektů vyjelo celkem osmdesát studentů ze čtyř středních škol v Jihomoravském kraji. Stáže probíhaly v oborech hotelnictví, truhlář, automechanik, oční optik, grafický design a stavebnictví. Cílovými zeměmi jsou Itálie, Německo a Španělsko. Celkové náklady na oba projekty činí 80 tis. EUR (cca 2 mil. Kč). OHK Hodonín realizuje projekty stáží již od roku 1999 a celkový počet studentů, který díky financím z programu Leonardo da Vinci vyjeli na zahraničí stáže, činí přes 400 studentů!  

OHK Hodonín je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v regionu. Je zřízena na základě zákona č. 301/1991 Sb. Hlavním posláním je hájit oprávněné zájmy podnikatelů, kteří jsou jejími členy. OHK Hodonín poskytuje služby v oblasti vzdělávání, získávání dotací, poradenství pro začínající i stávající podnikatele, pravidelně informuje své členy a jedná se zástupci obcí a orgánů státní správy o lepších podmínkách pro podnikání.

VIZE OHK Hodonín:

Pomáháme podnikatelům využívat nové možnosti, které dnešní svět nabízí. Spojením znalostí, kontaktů a vzájemných sil přinášíme firmám i jednotlivcům stabilnější růst. Naší činností vracíme do podnikatelské kultury hodnoty, které mění její úroveň k lepšímu.