Okresní hospodářská komora HODONÍN

Workshop na téma "Společenská odpovědnost a uplatnění novodobých válečných veteránů na trhu práce"

8. April 2015

Zaměstnávání válečných veteránů je novodobý společenský problém, který si zaslouží pozornost a spolupráci ze strany státu, zaměstnavatelů i nestátních organizací.

Společenská odpovědnost a uplatnění novodobých válečných veteránů na trhu práce

Cílem workshopu je setkání se zaměstnavateli a projednání problematiky integrace novodobých válečných veteránů na civilním trhu práce, s ohledem na specifický a mnohdy velmi zajímavý pracovní potenciál vysloužilých vojáků; navázat spolupráci; poskytnout informace o aktuálních opatřeních a možnostech získání podpory pro firmy při tvorbě nových pracovních míst; informovat o zajímavých možnostech nových dotačních programů na podporu podnikání v nastávajícím programovacím období 2014 – 2020.

Termín workshopu: úterý 21. dubna 2015 od 10:00 – 16:00 hodin

Místo konání: Knihovna Ratíškovice – přednáškový sál, Školní 321, 696 02 Ratíškovice (příjezdová mapa >>>)

<<< ÚČAST NA WORSHOPU JE BEZPLATNÁ >>>

Program semináře:

  • 9:00 – 10:00  Prezence účastníků, káva, drobné občerstvení
  • 10:00 – 10:15  Úvodní slovo, představení organizace a aktivit na podporu veteránů
  • 10:15 – 10:45  Specifika válečných veteránů a možnosti jejich využití v civilním zaměstnání
  • 10:45 – 11:15  Podpora při uplatnění na trhu práce pro zaměstnavatele, nezaměstnané a veterány
  • 11:15 – 12:00  Nové dotační příležitosti pro firmy v návaznosti na tvorbu nových pracovních míst
  • 12:00 – 13:00  Oběd
  • 13:00 – 16:00  Diskuze, projednání zkušeností z praxe a možností spolupráce

Přednášející:

Ing. Karel Černoch, předseda – Československý legionář
Mgr. Eva Blažková, konzultantka - MITA THOR INTERNATIONAL
Ing. Radek Hořák - ředitel Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Hodonín
Michal Švagerka, ředitel – Okresní hospodářská komora Hodonín

Z důvodu omezené kapacity sálu Vás žádáme o potvrzení Vaší účasti e-mailem nebo telefonicky.

Registraci provádějte na níže uvedený kontakt:
Ing. Jiřího Zezuláka, tel: 608 888 594. e-mail:
jiri(at)zezulak.cz

Aktivita je podpořena v rámci projektu "Sociální a pracovní integrace novodobých válečných veteránů" v Programu přeshraniční spolupráce SR - ČR, Fondu mikroprojektů, reg. č. CZ/FMP.17A/0471.