Okresní hospodářská komora HODONÍN

Vyhlášení programu ICT V PODNICÍCH

14. December 2011

Informace o výzvách v programu ICT v podnicích, který součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) pro období 2007-2013. Dne 2. 12. 2011 bylo vyhlášeno prodloužení 3. Výzvy k programu ICT v podnicích. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 16. ledna 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen bude nejpozději 17. února 2012.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 2. prosince 2011 prodloužení třetího kola výzvy k podání žádosti o podporu v programu podpory ICT V PODNICÍCH. Výzva je časově omezená, příjem žádostí kontinuální. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 16. ledna 2012 a bude trvat do 17. února 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem plných žádostí bude probíhat od 1. února 2012 do 15. května 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 0,35 mld. CZK.

V případě zájmu se prosím obracejte na Bc. Petra Navrátila GSM: 724 103 466 E-mail: petr.navratil(at)ohkservisni.cz

zdroj: www.businessinfo.cz