Okresní hospodářská komora HODONÍN

Všechno na téma vysílání pracovníků do Rakouska

17. December 2018

Platforma o vysílání pracovníků poskytuje podnikům a jejich zaměstnancům informace o dočasném přidělování pracovních sil do Rakouska

Neustále narůstající mezinárodní dělba práce a propojování ekonomických činností vedou stále častěji k tomu, že podniky nasazují pracovní síly i v zahraničí. Vysílají své zaměstnance nebo je dočasně přidělují do jiné země, aby na místě dosáhli hospodářského výsledku a dočasně tam pracovali.

Evropská unie a Rakousko – jako jeden z členských států EU – musí dodržovat zásadu, že pracovní síly, které jsou vysílány do jiného státu, mají mít stejné pracovní podmínky jako všechny ostatní pracovní síly v tomto státě.

Podniky mimo území Rakouska, které dočasně přidělují nebo vysílají pracovní síly do Rakouska, musejí proto dodržovat rakouské podmínky minimální mzdy a některé další tamní pracovněprávní předpisy.

Celý článek naleznete ZDE >>>

Zdroj: https://www.entsendeplattform.at