Okresní hospodářská komora HODONÍN

Úspěšné završení projektu zahraničních stáží pro studenty

13. November 2015

Okresní hospodářská komora Hodonín úspěšně dovršila realizaci ročního projektu odborných stáží pro studenty a dospělé odborníky. Tento projekt byl financován Evropskou Unií a umožnil během měsíční praxe poznat 29 studentům středních škol pracovní život v italské Florencii, španělském Martosu, či německém Weidenu.

Název projektu „Odborné stáže pro studenty středních škol a dospělé odborníky“

Okresní hospodářská komora Hodonín úspěšně dovršila realizaci ročního projektu odborných stáží pro studenty a dospělé odborníky. Tento projekt byl financován Evropskou Unií a umožnil během měsíční praxe poznat 29 studentům středních škol pracovní život v italské Florencii, španělském Martosu, či německém Weidenu.

Projekt byl zaměřen na studenty odborných škol z oborů jako truhlář, stavebnictví, hotelnictví, grafický design, oční optik, či elektrikář. Studenti získali především možnost pracovat přímo ve firmách ve svém oboru pod dohledem zahraničních odborníků. Poznali nové pracovní postupy, získali důležité pracovní návyky a zejména inspiraci pro další osobní rozvoj. Jelikož stáže probíhaly v anglickém, či německém jazyce, zdokonalili také své jazykové a komunikační schopnosti.

Pro studenty byla jistě velmi cenná také zkušenost s dlouhodobým pobytem v cizí zemi, poznáním odlišné kultury a pobytem daleko od rodiny, kdy museli přijmout zodpovědnost za své chování i výkony, vyzkoušeli si samostatnost a organizační schopnosti.

V rámci projektu získali také naší zaměstnanci zkušenosti s rozvojem podnikavosti studentů středních škol a rozvojem podpory odborného vzdělávání v rámci týdenní odborné stáže v portugalském Aveiru.

Projekt byl realizován ve spolupráci s našimi partnerskými školami:

  • Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  • Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín, příspěvková organizace
  • Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace
  • Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
  • Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

 Informace o projektu

Název projektu:
Odborné stáže pro studenty středních škol a dospělé odborníky

Číslo projektu:
2014-1-CZ01-KA102-001034

Spolufinancováno Evropskou unií