Okresní hospodářská komora HODONÍN

UPOZORNĚNÍ - na změnu zákona o zaměstnanosti od 29. 7. 2017

28. July 2017

Novela zákona o zaměstnanosti účinná ode dne 29.7.2017 mění podmínky pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání:

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání od 29. 7. 2017 nebrání

  • výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
  • výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je existence právního vztahu vzniklého k výkonu činnosti na základě dohody o provedení práce.

Výkon činnosti na základě dohody o provedení práce, kterou uchazeč o zaměstnání uzavřel v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání do dne 29. 7. 2017, nebrání vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu 3 měsíců ode dne účinnosti novely zákona o zaměstnanosti, tj. do 28.10.2017.