Okresní hospodářská komora HODONÍN

U dohod nezapomínejte na podmínky poskytování odměny

21. August 2017

Při sjednání dohod nesmí zaměstnavatel zapomínat na zákonné náležitosti dohody. Ve vlastním zájmu si je má kontrolovat i zaměstnanec.

Opatrnost vyžaduje sjednání podmínek poskytování odměny. Problematiku vysvětlil náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce.

Dohoda o provedení práce patří mezi velmi používaný druh pracovněprávního vztahu. Zejména pro její flexibilitu a jednoduchou právní úpravu v zákoníku práce a určité úlevy v oblasti odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Většina zaměstnavatelů využívá k jejímu rychlému sjednání předem připravené tiskopisy, ať už se jedná o některý ze vzorů volně přístupných na internetu či speciálně zpracovaných konkrétním zaměstnavatelem. Ač se to nezdá, i při sjednání dohody o provedení práce může dojít k zásadním chybám. Podmínky dohod konaných mimo pracovní poměr poměrně podrobně kontroluje inspektorát práce. Čtěte, čeho se při sjednání dohody o provedení práce vyvarovat.

Dohodu o provedení práce upravuje § 75 a následující zákoníku práce. Dohoda musí být sepsána písemně, jinak je neplatná. Jedno vyhotovení dohody musí zaměstnavatel předat zaměstnanci. V dohodě je mimo identifikační údaje obou smluvních stran nutné sjednat:

  • dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá – např. konkrétní datum od … do …, nebo sjednání na dobu neurčitou,

  • předmět – sjednaný pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány,

  • rozsah práce – vymezení pracovního úkolu v hodinách. Maximálně 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu se započítává i doba práce na základě jiné dohody pro stejného zaměstnavatele ve stejném roce. Samozřejmě je možné uzavřít jednu dohodu o provedení práce v rozsahu 300 hodin za rok, ale také několik dohod v jednom kalendářním roce opakovaně. Jejich celkový sjednaný rozsah nesmí překročit uvedených 300 hodin. Hovoří se o stejném zaměstnavateli. Je tedy možné uzavřít další dohody o provedení práce i s jinými zaměstnavateli, ovšem za respektování podmínky časového omezení do 300 hodin u každého z nich.

  • odměnu, která nesmí být nižší než aktuální hodinová minimální mzda. Může být splatná po dokončení a odevzdání práce, ale také provedení určité části práce, případně může být splatnost odměny dohodnuta jinak. V dohodě je nutno sjednat nejen odměnu, ale i podmínky pro její poskytování. Obě tyto skutečnosti jsou zpravidla významné i z hlediska posouzení, zda dohoda zakládá účast zaměstnance na pojištění či nikoliv.

Celý článek naleznete ZDE>>>

Zdroj: Podnikatel.cz