Okresní hospodářská komora HODONÍN

Týká se EET spropitného? Záleží, kdo ho bude danit

25. July 2016

Bude spropitné v restauracích zahrnuto do elektronické evidence tržeb? Rozhodující je, komu peníze od zákazníků připadnou, zda provozovateli podniku či obsluze. Všichni ovšem mají povinnost tuto část příjmu danit.

Spropitné je nepovinnou platbou vyjadřující zákazníkovu spokojenost s poskytnutými službami. Žádný zákon ho neupravuje. O tom, komu tzv. tuzér náleží, by měl rozhodnout zákazník. V praxi se to ovšem neděje a je čistě na majiíteli či provozovateli, jak spropitné mezi personál rozdělí.

V souvislosti s EET je rozhodující, komu peníze ve výsledku připadnou. Jak podnikatel, tak obsluha mají povinnost tuto část příjmu zdanit.

V případě, že se podnikatel rozhodne ponechat spropitné personálu, je to z pohledu zákona o daních z příjmu příjem ze závislé činnosti. Jako takový e-tržbám nepodléhá. Příjem z „dýšek“ pak musí zdanit zaměstnavatel jako součást mzdy.

Spropitné na účtu s pivem a kávou

Jestliže spropitné patří výhradně provozovateli podniku, jde o příjem ze samostatné činnosti, a proto bude muset obsluha platbu zadat do pokladny a elektronicky ji zaevidovat.

V takové restauraci či kavárně dostanete při placení účtenku, na které kromě tradičních položek (jídlo, nápoje) najdete i vámi určené spropitné.
V souvislosti s e-tržbami také záleží na technickém řešení jednotlivých softwarů pokladních systémů.

„Při výběru vhodného pokladního systému doporučujeme vybírat takový, který bude co nejvíce zohledňovat finanční toky v daném podniku. Pro malé provozovny se proto hodí jednoduchý systém, který dokáže ovládat každý, a který vyhoví třeba právě i takovému banálnímu požadavku, jakým je spropitné,“ říká marketinghový manažer společnosti Dotykačka, s r.o. – pokladní systém Michal Wantulok.

Článek naleznete zde >>>