Okresní hospodářská komora HODONÍN

Tisková zpráva z „První regionální konference cestovního ruchu na Hodonínsku“,

12. December 2011

Motto a hlavní cíl konference: "Rozvoj cestovního ruchu je možný jen za předpokladu pravidelné komunikace mezi aktéry cestovního ruchu, aktivní spoluprácí mezi obcemi, regiony a také podnikateli v cestovním ruchu

Poslední listopadový týden uspořádala Okresní hospodářská komora Hodonín společně se Společenstvem podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín první regionální konferenci cestovního ruchu na Hodonínsku. Cílem konference bylo nejenom navázání komunikace a spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu v našem regionu, ale také uspořádat jakési společenské setkání na závěr turistické sezóny na Hodonínsku.

Konference se zúčastnili zástupci samosprávy, místních akčních skupin, mikroregionů, informačních center a podnikatelé v cestovním ruchu. Ti prezentovali lázeňství, hotely, penziony, cestovní agentury, půjčovny lodí na Baťově kanále a v největším zastoupení i vinaře spádových oblastí.

V dopoledním bloku vystoupila se svými příspěvky Okresní hospodářská komora Hodonín, zástupci Czechtourismu Praha, šéf Asociace barmanů ČR a ředitelka Regionu Slovácko. Všechny příspěvky se týkali projektů cestovního ruchu, otázce, jak napomoci rozvoji cestovního ruchu na Hodonínsku a jak společně dál v roce 2012.

Předseda společenstva podnikatelů Jiří Chytil se vyjádřil k diskutované problematice: „Jako obsluha v restauračních nebo ubytovacích zařízeních často pracují lidé, kteří se jinde neuchytili. Chybí jim kvalifikace. Pak také musíme naučit lidi, aby k nám za vínem jezdili celý rok. Jiné měsíce než ty podzimní mají vinaři na návštěvníka mnohem více času a téměř vždy dost zásob.“

Podobně se vyjádřili i zástupci agentury Czech Tourism nebo prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský. Ten prezentoval kromě jiného možnosti doškolování takových zaměstnanců a pracovníků v cestovním ruchu a uvedl různé možnosti, které se dají využít.

Přítomní zástupci CzechTourismu Praha Jakub Hlaváček a Jan Martinec dodali, že folklor a vinařství je na Moravě fenomén, který je třeba náležitě využít a umět je náležitě prodat  „Na Slovácku není třeba stavět nové hotely, i když leckde slyšet stesky o tom, že tady je ubytovacích možností málo. Ale je třeba reagovat v přístupu k turistům. Jestliže chce bydlet v hotelu, chce jistou úroveň. Přijme-li ubytování v domácnosti, očekává osobní přístup, například, že si s ním dá majitel kafíčko a popovídá mu o životě v daném místě.“

Ředitel hospodářské komory Michal Švagerka seznámil s nejnovějšími možnostmi získání dotací v této oblasti podnikání. Dodal, že propagaci je nutno přenést hlavně na internet. „Dnes už se vůbec nevyplatí představovat služby v cestovním ruchu na veletrzích. Vše se odehrává na internetu nebo přímo na jeho sociálních sítích“.

Setkání účastníků konference, kterých se sešlo asi padesát, se po celý den neslo v příjemné pohodové atmosféře. Všichni se shodli na tom, že takovéto akce jsou přínosem nejen jako akce pro nové poznatky, ale je to také způsob, jak se setkat s novými lidmi ve společné „branži“ a prodiskutovat, co se v uplynulé sezóně povedlo a co nepovedlo. A pokud to bude jen trochu možné, zopakují organizátoři tuto akci za rok opět.

Zpracovala:     Renáta Holešínská, tajemnice SPCR okresu Hodonín

Přílohy

1. Prezentace - Film jako nástroj marketingu

2. Prezentace CzechTourism

3. Prezentece - Region Slovácko

4. Prezentace - Česká barmanská asociace

5. Prezentace - OHK Hodonín + SPCR