Okresní hospodářská komora HODONÍN

Tisková zpráva "Třetí regionální konference cestovního ruchu Hodonínska"

9. December 2013

Motto a hlavní cíl konference "Propagace regionálního cestovního ruchu prostřednictvím médií, internetu a sociálních sítí s důrazem na význam a přínos pro podnikání v regionu"

První prosincový týden uspořádala Okresní hospodářská komora Hodonín společně se Společenstvem podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín v pořadí již třetí regionální konferenci cestovního ruchu na Hodonínsku. Cílem konference bylo nejenom seznámení s novými možnostmi propagace podnikatelských aktivit, ale také navázání komunikace a spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu v našem regionu s médii. Konference, která se stala již pravidelnou akcí, byla i společenským setkáním na závěr turistické sezóny.

Přes šedesát účastníků konference, kterými byli z velké části podnikatelé, zástupci samospráv, místních akčních skupin, mikroregionů, informačních center a lázeňství, si vyslechlo opravdu zajímavá témata k možnostem propagace a zvýšení počtu návštěvníků v našem regionu.

V uceleném bloku vystoupili se svými příspěvky zástupci mediální skupiny TV Pohoda a TV Slovácko. Že nejlepší reklama je především dobrá zkušenost a osobní doporučení, sdělila ve svém přednášce vedoucí oddělení trendů a výzkumů CzechTourismu Praha Markéta Vogelová.  Projektová manažerka Centrály cestovního ruchu jižní Morava Monika Perďochová nabídla možnosti zveřejňování akcí a aktivit v cestovním ruchu na portálech, které jejich centrála spravuje. Jsou to portály www.ccrjm.cz a www.jizni-morava.info.

Velmi zajímavá prezentace byla na téma „Internet a média jako vhodný partner k propagaci je cílená a dobře měřitelná reklama“. Různé názory měli přítomní na novinku posledních let – slevové portály. Zástupce jednoho z nich www.slevomat.cz se snažil obhájit, že jsou opravdu přínosem podnikání v regionu a lze je využívat především k vykrývání v období tzv. „hluché sezóny“.

Pro zpestření konferenčního dne organizátoři promítli krátký dokumentární film „Slovácko – Svět emocí“, který je ojedinělou pozvánkou do našeho regionu a získal na Národním filmovém festivalu Tourregion 2013 cenu odborné poroty Prix Jury.

Celý den probíhal v příjemné pohodové atmosféře prostor Vinných sklepů Skalák. Ředitel Okresní hospodářské komory Hodonín Michal Švagerka se vyjádřil: „Všichni jsme se shodli na tom, že akce tohoto typu jsou přínosem nejen pro nové poznatky, ale je to také způsob, jak se setkávat s novými lidmi podobného zaměření a prodiskutovat, co se nám v uplynulé sezóně povedlo a co ne. A pokud to bude jen trochu možné, rádi bychom zopakovali tuto akci za rok opět. Již dnes jsme zapřemýšleli, na jaké přínosné téma pro podnikatele v cestovním ruchu by konference 2014 měl být.“

 <<< Fotografie z konference naleznete ZDE >>>