Okresní hospodářská komora HODONÍN

Tisková zpráva Regionu Bílé Karpaty

7. October 2014

Region Bílé Karpaty oznamuje českým žadatelům, že připravuje vyhlášení 17. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů. Důvodem je snaha o vyčerpání maximálního objemu alokovaných finančních prostředků v rámci Fondu mikroprojektů.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je konec října 2014. Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení je 500 000,- EUR.

V rámci výzvy budou podporovány zejména kulturní a společenské akce, výměny, síťování a propagační aktivity s přeshraničním dopadem a aktivní přeshraniční spoluprací. Předpokládáme také otevření výzvy pro již připravené investiční mikroprojekty. Podrobnější specifikace jednotlivých aktivit a další podmínky budou uvedeny ve výzvě.

Vhodnými žadateli jsou obecně veřejnoprávní subjekty – např. obce, kraje, příspěvkové organizace, neziskové organizace, atp.

Místo dopadu mikroprojektů je vymezeno na české straně územím NUTS III – Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj a na slovenské straně územím NUTS III – Trnavský, Trenčianský a Žilinský samosprávný kraj.

Předpokládané termíny seminářů pro žadatele jsou 3. – 7. 11. ve Zlíně, v Brně a v Ostravě a 19. 11. 2014 ve Zlíně.

Maximální doba realizace mikroprojektu je stanovena do 31. 5. 2015. Tento termín je konečný a nebude možno jej prodloužit. Předpokládaný termín způsobilosti výdajů je 19. 1. 2015.

Financování mikroprojektů z ERDF je vymezeno minimální částkou 3.000,- EUR a maximální částkou 20.000,- EUR u neinvestičních mikroprojektů a 30 000,- EUR u investičních mikroprojektů. Výše podpory z ERDF nesmí přesáhnout 85 % celkových způsobilých výdajů mikroprojektu a zároveň maximální uvedenou částku. Maximální výše rozpočtu mikroprojektu nesmí přesáhnout EUR 40.000.

Více informací naleznete ZDE >>>

Kontaktní osoby:

Bc. Petr Navrátil

GSM: +420 724 103 466
petr.navratil(at)ohkservisni.cz

Mgr. Adam Portužák

GSM: +720 730 526 792
adam.portuzak(at)ohkservisni.cz