Okresní hospodářská komora HODONÍN

Tisková zpráva - OHK Hodonín uspořádala další úspěšný seminář z oblasti řízení dotačních projektů

14. November 2014

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 proběhl v kyjovské učebně Okresní hospodářské komory Hodonín seminář na téma „Řízení dotačních projektů v praxi + aktuální dotační výzvy“. Celkem 25 zájemců rozšířilo své obzory nejen o aktuálně připravované dotační programy, ale získalo také cenné informace z praxe.

Seminář byl rozdělen do tří tematických celků. Úvodní části se ujal ředitel OHK Hodonín, Michal Švagerka, který účastníkům nejprve blíže popsal činnost hospodářské komory a poté je seznámil s průběhem projektového řízení a s auditem projektu. Druhá část semináře byla věnována především praktickým záležitostem s projektovým řízením. Paní Jana Pilátová, ekonomka a externí účetní OHK Hodonín, se zúčastněnými podělila o své cenné zkušenosti. Dověděli se například, jak co nejefektivněji vést dokumentaci k projektu, jeho účetnictví, jak komunikovat (a nekomunikovat) s auditory a kontrolory a jak co nejlépe podat žádost o proplacení dotace. Poslední část byla zaměřena na aktuální a připravované dotační programy. Projektový manažer společnosti OHK servisní, Petr Navrátil, připravil přehled dotačních programů z mnoha oblastí. Na své si přišli zemědělci, podnikatelé, neziskové organizace i obce. Po skončení semináře všichni zúčastnění obdrželi z rukou pana ředitele certifikát o jeho absolvování.

Kapacita semináře byla vyčerpána již několik dnů po zveřejnění pozvánky. „Jsem rád, že je o semináře na téma dotací takový zájem. Proto jsme se rozhodli, že uspořádáme další seminář pro ty, kteří se na dnešní nedostali,“ uvedl po skončení semináře ředitel OHK Hodonín, Michal Švagerka. Podle jeho slov je další seminář naplánován na přelom měsíce února a března.