Okresní hospodářská komora HODONÍN

Tisková zpráva k mezinárodnímu projektu "ERASMUS + KA"

28. January 2015

Projekt Entrepreneurship a Serious Game spuštěn. Okresní hospodářská komora Hodonín je opět zapojena do mezinárodního projektu - tentokrát zaměřeného na podporu podnikavosti u žáků středních škol.

TISKOVÁ ZPRÁVA

k novému mezinárodnímu projektu „ERASMUS + KA“

Pilotní projekt Entrepreneurship a Serious Game spuštěn

Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) je zapojena do mezinárodního projektu zaměřeného na podporu podnikavosti u žáků středních škol. „Mnohé statistiky na evropské úrovni i naše zkušenosti ukazují velmi malou ochotu mladých lidí rozjet vlastní byznys. Tento nedostatek chceme zlepšit právě pomocí tzv. serious game vycházející z koncepce PC hry jakožto formy učení.“, říká ředitel OHK Hodonín Michal Švagerka k důvodům proč se zapojili do tohoto projektu.

Projekt je financován z evropského programu ERASMUS+ Klíčová aktivita 2 a byl podpořen přímo z bruselské centrály Evropské komise. Do projektu je zapojeno pět zemí, kromě ČR, ještě Nizozemí, které je projektovým lídrem, Velká Británie, Rakousko a Španělsko. Projekt je nyní na samém počátku, kdy partneři analyzují, jakými vlastnostmi by správný podnikatel měl disponovat. Základním předpokladem však bude znalost anglického jazyka, což je jedním z vedlejších cílů jak motivovat žáky k výuce cizích jazyků. „Cílem projektu není pouze generovat či podporovat budoucí nové podnikatele, ale dostat podnikatelský způsob myšlení i do běžných zaměstnanců, kteří jsou v dnešní době pro úspěch firmy klíčoví.“, doplňuje Švagerka.

Realizátoři mají velké ambice, protože jde o první typ projektu v Evropě zaměřený na vývoj nové serious game, na nějž byl poskytnut grant z veřejných financí. Cílem je, aby hra byla nejen kvalitní po výukové stránce, ale také atraktivní pro co největší počet středoškoláků. „Chceme, aby novou serious game hráli žáci i po vyučování včetně kontaktu se svými zahraničními vrstevníky jako například dnes hrají FarmVille na Facebooku“, uzavírá Michal Švagerka.

Zpracoval: Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín

V Hodoníně, 27. ledna 2015

OHK Hodonín je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v regionu. Je zřízena na základě zákona č. 301/1991 Sb. Hlavním posláním je hájit oprávněné zájmy podnikatelů, kteří jsou jejími členy. OHK Hodonín poskytuje služby v oblasti vzdělávání, získávání dotací, poradenství pro začínající i stávající podnikatele, pravidelně informuje své členy a jedná se zástupci obcí a orgánů státní správy o lepších podmínkách pro podnikání.

VIZE OHK Hodonín:

Pomáháme podnikatelům využívat nové možnosti, které dnešní svět nabízí. Spojením znalostí, kontaktů a vzájemných sil přinášíme firmám i jednotlivcům stabilnější růst. Naší činností vracíme do podnikatelské kultury hodnoty, které mění její úroveň k lepšímu.