Okresní hospodářská komora HODONÍN

TISKOVÁ ZPRÁVA - Jde Vám hlava kolem? OHK servisní Vám pomůže!

12. May 2015

V novém programovém období 2014 - 2020 přišlo hodně změn a vyznat se v nich není vůbec jednoduché. Náš proškolený tým Vám s tím dokáže pomoci.

Nově můžou na dotace dosáhnout i živnostníci, tedy podnikající fyzické osoby. Je zde pro ně velká příležitost např. investice do nových výrobních technologií nebo nemovitostí. „Velká změna přišla i v tom, že při podání žádosti v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) potřebuje podnikatel doložit platné stavební povolení, proto doporučuji všem, aby s přípravou svých záměrů začali již nyní“, říká projektový manažer OHK servisní, s.r.o. Petr Navrátil.

U pořízení nemovitosti je možnost získat až 100% dotaci na pořizovaný objekt a až 10 % na pozemek. Je zde ovšem podmínka, aby objekt byl v Národní databázi brownfieldů. „Nevyhovující objekt do této databáze dokážeme vložit a ulehčit tak tím podnikatelům, aby se mohli soustředit na své podnikání“, doplňuje Navrátil.

V tomto programovém období je téměř vyloučena podpora cestovního ruchu, která v minulém programovacím období patřila spíše ke kontroverznější části evropských dotací. Cestovní ruch je možné podpořit z Integrovaného regionálního operačního programu. Zde se nabízí možnost podpořit projekty na výstavbu, rekonstrukci, rozšíření a vybavení například v rámci sociálního podnikání.

Doporučujeme všem typům žadatelů nejen z řad podnikatelů, ale i obcí nebo neziskových organizací, aby se včas přišel informovat na své možnosti odborníků z  OHK servisní, s. r. o., Kyjov. „První výzvy se totiž očekávají již v červnu 2015 a tak bude platit okřídlené, že štěstí přeje připraveným!“, uzavírá Petr Navrátil.

www.ohkservisni.cz

Zpracoval: Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín, Ester Houserová, stážistka na OHK Hodonín

V Hodoníně, 11. května 2015

OHK servisní, s.r.o. je 100% dceřinou společností OHK Hodonín, která je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v regionu. Je zřízena na základě zákona č. 301/1991 Sb. Hlavním posláním je hájit oprávněné zájmy podnikatelů, kteří jsou jejími členy. OHK Hodonín poskytuje služby v oblasti vzdělávání, získávání dotací, poradenství pro začínající i stávající podnikatele, pravidelně informuje své členy a jedná se zástupci obcí a orgánů státní správy o lepších podmínkách pro podnikání.

VIZE OHK Hodonín:

Pomáháme podnikatelům využívat nové možnosti, které dnešní svět nabízí. Spojením znalostí, kontaktů a vzájemných sil přinášíme firmám i jednotlivcům stabilnější růst. Naší činností vracíme do podnikatelské kultury hodnoty, které mění její úroveň k lepšímu.