Okresní hospodářská komora HODONÍN

Tisková zpráva "Dotace pro podnikatele se konečně rozjíždí"

20. April 2015

Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje pro širokou veřejnost informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) v programovém období 2014 - 2020.

Seminář se uskuteční 6. 5. 2015 od 9:30 do 13:00 hodin ve Skalce u Ježova, Vinné sklepy Skalák více informací o semináři naleznete ZDE >>>

Na semináři mají podnikatelé možnost získat potřebné informace k dotačním příležitostem ze všech oblastí podpory OPPIK. „Podnikatelé mají konečně možnost získat po téměř 2 letech dotace na své investiční záměry v oblasti nákupu strojů, SW, HW, školících center, úspor energií, výzkumu, vývoje a inovací a v mnoha dalších oblastech.“, říká projektový manažer OHK servisní, s.r.o. Petr Navrátil. S dotačními programy je úzce spojena i problematika výběrových řízení a veřejných zakázek, u nichž žadatelé v minulosti nejvíce chybovali a museli mnohdy vracet část či celou dotaci. Seminář proběhne formou konzultací s odborníky z Ministerstva průmyslu a obchodu a OHK Hodonín.

Zpracoval: Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín, Ester Houserová, stážistka na OHK Hodonín

V Hodoníně, 29. dubna 2015

OHK Hodonín je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v regionu. Je zřízena na základě zákona č. 301/1991 Sb. Hlavním posláním je hájit oprávněné zájmy podnikatelů, kteří jsou jejími členy. OHK Hodonín poskytuje služby v oblasti vzdělávání, získávání dotací, poradenství pro začínající i stávající podnikatele, pravidelně informuje své členy a jedná se zástupci obcí a orgánů státní správy o lepších podmínkách pro podnikání.

VIZE OHK Hodonín:

Pomáháme podnikatelům využívat nové možnosti, které dnešní svět nabízí. Spojením znalostí, kontaktů a vzájemných sil přinášíme firmám i jednotlivcům stabilnější růst. Naší činností vracíme do podnikatelské kultury hodnoty, které mění její úroveň k lepšímu.