Okresní hospodářská komora HODONÍN

Tisková zpráva

5. September 2012

OHK Hodonín uspořádala konzultační den – Irák

V pondělí 3. 9. 2012 proběhl v Brně konzultační den na téma: Irák, který uspořádala Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín), Jihomoravský kraj, Krajská hospodářská komora Jižní Moravy ve spolupráci s partnerskou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Trnava (SOPK Trnava). Tento konzultační den je jedním z celé řady aktivit projektu „Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR“, na který získala OHK Hodonín dotaci z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR.

Akce se zúčastnili podnikatelé, které měli zájem dozvědět se o možnosti podnikání v Iráku. Mezi přednášejícími byli zástupci irácké delegace z provincie Mosul, guvernér iráckého regionu Ninavah a zástupci hospodářských komor.

Cílem celého konzultačního dne bylo poskytnout podnikatelům aktuální informace ohledně možnosti podnikání v Iráku a navázání obchodních kontaktů a spolupráce.

Rovněž byly představeny další aktivity v projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR.

Se zástupci irácké delegace byly možné individuální konzultace.

V Hodoníně 5. 9. 2012

Zpracovalo: Elevatio, s.r.o.