Okresní hospodářská komora HODONÍN

Tisková zpráva

29. June 2012

OHK Hodonín uspořádala konzultační den – Obchodně-právní otázky spojené s podnikáním v Německu

Ve středu 27. 6. 2012 proběhl v Hodoníně konzultační den na téma: Obchodně-právní otázky spojené s podnikáním v Německu, který uspořádala Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) ve spolupráci s partnerskou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Trnava (SOPK Trnava). Tento konzultační den je jedním z celé řady aktivit projektu „Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR“, na který získala OHK Hodonín dotaci z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR.

Akce se zúčastnili podnikatelé, které zajímaly zejména obchodně-právní otázky spojené s podnikáním v Německu. Přednášející byla česky mluvící německá právnička Marcella Pawelka.

Cílem celého konzultačního dne bylo poskytnout podnikatelům aktuální informace z oblasti zaměstnávání v Německu, jaké doklady jsou nutné pro práci v Německu, podmínky založení firmy, obsah obchodních podmínek, uzavírání obchodních smluv, vymáhání pohledávek nebo například insolvenční řízení.

Rovněž byly představeny další aktivity v projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR.

Po krátké přednášce následovaly individuální konzultace.

V Hodoníně 29. 6. 2012

Zpracovalo: Elevatio, s.r.o.