Okresní hospodářská komora HODONÍN

Tisková zpráva

9. November 2012

OHK Hodonín uspořádala jednodenní seminář – Efektivní způsoby propagace v zahraničí

Ve středu 7. 11. 2012 proběhl v Hodoníně jednodenní seminář na téma: Efektivní způsoby propagace v zahraničí, který uspořádala Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) ve spolupráci s partnerskou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Trnava (SOPK Trnava). Tento jednodenní seminář je jedním z celé řady aktivit projektu „Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR“, na který získala OHK Hodonín dotaci z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR.

Akce se zúčastnili podnikatelé, kterým bylo prezentováno, jak lépe propagovat svou firmu v zahraničí prostřednictvím moderních informačních kanálů. Přednášející byli odborníci na danou oblast Mgr. Jan Bruštík MBA a Vyacheslav Tyshchenko z firmy PartnerCIS s.r.o.  

Cílem jednodenní semináře bylo poskytnout účastníkům informace o internetovém marketingu a propagaci, efektivním webu, internetových vyhledávačích, SEO a SEM (PPC), a sociální média. Získané informace mají za cíl usnadnit firmě její prosazení se na zahraničním trhu, zvýšení konkurenceschopnosti v mezinárodním prostředí, možnost získání zahraničních zákazníků, vytváření si mezinárodních komunikačních kanálů a vazeb s potenciálními zákazníky doma i v zahraničí.

Rovněž byly představeny novinky a připravované aktivity v projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR.

Po ukončení plánovaného programu následovala otevřená diskuze přednášejících s posluchači nad aktuálními problémy podnikatelské sféry a dále individuální konzultace s přednášejícími.

V Hodoníně 9. 11. 2012

Zpracovalo: Elevatio, s.r.o.