Okresní hospodářská komora HODONÍN

SVV 2013-2014

5. November 2013

Agentura CzechTrade je realizátorem projektu SVV 2013-2014 zaměřeného na zvýšení marketingové připravenosti zejména malých a středních podniků na zahraničních trzích.

Aktuální informace k průběhu výběrového řízení "Zajištění realizace expozic na akcích SVV v období 2013-2014".

Proti rozhodnutí zadavatele ze dne 29. 8. 2013 o výběru nejvhodnější nabídky byly v předmětném zadávacím řízení podány námitky.

Zadavatel je v případě podaných námitek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, povinen tyto přezkoumat. V případě, že uplatněným námitkám nebude vyhověno, nesmí zadavatel uzavřít s vybranými uchazeči smlouvu, a to před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, tj. v ochranné lhůtě 10 dnů od doručení rozhodnutí, kterým zadavatel uplatněným námitkám nevyhověl. Namítající je dále oprávněn ve smyslu citovaného zákona požádat v rámci řádných opravných prostředků o přezkoumání úkonů zadavatele ve výše uvedené lhůtě, a to k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Odpověď na poslední námitku byla odeslána v pondělí 23.9.2013. Ochranná lhůta 10 dnů začíná následujícím dnem po převzetí včetně dnů pracovního klidu. V této lhůtě má namítající možnost se odvolat k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Jak vyplývá z výše uvedeného, není prozatím možno přikročit k dalším návazným aktivitám (podpis smlouvy, realizace minitendrů, účast na veletrzích), neboť je zadavatel vázán platnými právními předpisy, kterými je povinen se při zadávání předmětné veřejné zakázky plně řídit. Realizátor (CzechTrade) je nucen zrušit účast na veletrzích ZEPS Zenica (Bosna a Hercegovina, 1. - 5. 10. 2013), Paddle Expo (Německo, 2. - 4. 10. 2013) a it-sa (Německo, 8. - 10. 10. 2013). O účasti na veletrhu Ecofair (Srbsko, 9. - 12. 10. 2013) bude rozhodnuto až na základě možnosti podpisu rámcové smlouvy.

Více informací naleznete ZDE >>>