Okresní hospodářská komora HODONÍN

Studium na Moravian Business School

5. April 2019

Silné partnerství univerzit, hospodářských komor a krajů pro vzdělávání vrcholových manažerů

 • špičkový lektoři
 • garanti modulů s více než 15 letou akademickou praxí
 • důraz na odborníky z praxe
 • případové studie

Charakteristika programu

 • poskytnout osobní a profesní rozvoj nutný především pro manažery, vedoucí pracovníky, vedoucí úředníky a odborníky pracující v náročných podmínkách
 • poskytnout účastníkům programu poznatky o principech a postupech řízení na strategické úrovni a příležitost získat zkušenosti pro použití těchto nově nabytých poznatků v jejich rozhodování i mezinárodním kontextu
 • podpořit interaktivní studium studenta s lektory a okamžitou zpětnou vazbu

Cíle programu

 • kriticky analyzovat řídící a rozhodovací situace v komplexním ekonomickém prostředí se zohledněním regionálních kontextů 
 • rozvíjet komplexní schopnosti pro efekticní řízení organizace
 • pracovat s myšlením manažera
 • odstranění bariér mezi tradičním chápáním systémů řízení, jejich rolí a osobní odpovědnosti v evropském kontextu

Lektoři

 • vyvážený tým akademiků a v ČR i v zahraničí podnikatelskou sférou oceňovaných odborníků z praxe

Cílové země

 • Česká republika, Slovensko a další země střední a východní Evropy

Celý leták naleznete ZDE >>>

Přihlášku ke studiu naleznete ZDE >>>