Okresní hospodářská komora HODONÍN

"Slaďování rodinného a profesního života"

17. May 2013

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín pořádá v rámci svého projektu "Zaměstnaný rodič - přínos nebo přítěž?" seminář na téma "Slaďování rodinného a profesního života"

Termín semináře: úterý 28. května 2013 od 16:00 hodin
Místo konání: CPR Hodonín, Štefánikova 288/15 (příjezdová mapa)

Pozvaní hosté:

  • z odboru školství a mládeže a odboru sociálních služeb MěÚ Hodonín
  • z občanského sdružení Prostor pro rodinu, o.s.,
  • z Moravských naftových dolů a.s.,
  • z odboru gender - rovné příležitosti,
  • zástupci již fungujících příkladu dobré praxe

Rádi uvítáme všechny, kteří se zajímají o možnosti udržení kontakt zaměstnance na mateřské či rodičovské dovolené se svým zaměstnavatelem, kteří mají v úmyslu vrátit se do zaměstnání a hledají cestu, jak skloubit rodinu a práci, kteří potřebují či již provozují alternativní služby péče o dítě, kteří se zajímají o prorodinnou tématiku...