Okresní hospodářská komora HODONÍN

Školení interních auditorů ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

13. September 2018

Školení slouží jako základ při implementaci požadavků ISO 45001 do stávajících systémů managementu řízení. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.

Výklad požadavků normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

Nedílnou součástí školení jsou praktická cvičení rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu.

Lekto: Ing. Lumír Pektor

Místo a lokace školení: 9.11.2018, začátek: 8:30 hod., salonek restaurace Taverna,  Havlíčkova 952/7, 695 01 Hodonín

Cena: 3500 Kč/osobu bez DPH za seminář

Více informací naleznete ZDE>>>