Okresní hospodářská komora HODONÍN

Shromáždění delegátů Okresní hospodpoářské komory Hodonín

27. October 2014

Vážení členové OHK Hodonín, dovolujeme si Vás pozvat na zasedání Shromáždění delegátů (valnou hromadu) Okresní hospodářské komory Hodonín, které se uskuteční ve čtvrtek 20. 11. 2014 od 15:30 v učebně OHK Hodonín, Svatoborská 591, 697 01 Kyjov

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ OHK HODONÍN

čtvrtek 20. 11. 2014 od 15:30 hodin
učebna OHK, Svatoborská 591, 697 01 Kyjov

Program:

15:15 - 15:30   Prezence delegátů

 1. Zahájení
 2. Volby orgánů shromáždění
  - skrutátorů, zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové, návrhové a volební komise
 3. Zpráva  představenstva o činnosti za uplynulé období
  - zpráva o činnosti
  - zpráva o hospodaření
  - schválení účetní závěrky
 4. Zpráva o dozorčí rady a o činnosti za uplynulé období
 5. Návrh finančního plánu na rok 2015
 6. Návrh a volba delegátů na sněm HK ČR na rok 2015
 7. Návrh a volba delegátů na valné hromady KHK JMK/JM na roky 2014 - 2015
 8. Schválení změn zakladatelských listin OHK Hodonín
 9. Valná hromada OHK servisní, s.r.o.
 10. Diskuze
 11. Přijetí usnesení
 12. Závěr

V případě neúčasti nadpoloviční většiny zapsaných delegátů se náhradní Shromáždění delegátů svolává na čtvrtek 20. 11. 2014 od 15:45 hodin

Těšíme se na setkání s Vámi a jsem s pozdravem

Ing. Luděk Šebesta
předseda představenstva

Potvrdit Vaši účast můžete ZDE >>>